Více informací o Zlaté kometě 2018 v rubrice NOVINKY.

 

Moderátor je člověk, který pracuje ve funkci kvalifikovaného konferenciéra při nějakém rozsáhlejším uměleckém představení či při nějaké větší společenské události. Na rozdíl od běžného konferování však moderátor kultivovaným způsobem příslušnou kulturní nebo společenskou akci vhodně usměrňuje, někdy i sofistikovaně řídí.“

 

 

 

Po prvním roce činnosti !

Před rokem jsme se poprvé sešli. Tři mladí zájemci o to, stát se moderátory a vedoucí kroužku. Během času jsme se zmenšili na jednoho zájemce /Lukáš/ a vedoucího kroužku.

Měli jsme teoretickou přípravu, jak se dostat k podstatě práce moderátora a postupně jsme začínali vstupovat na veřejnost. Akce pro náš DDM Maják, Dny slovenské kultury a pak náš vrchol, který jsme připravili i organizačně - soutěž ve zpěvu karaoke - Zlatá kometa 2015.

 

V říjnu 2015 jsme začali druhou sezónu s jedním novým zájemcem, ale ten asi po prvním dojmu, že ho čeká i práce, odstoupil. A tak zůstala sestava Lukáš + Václav.

Ostrý start byl hned v říjnu, kdy jsme komentovali zábavné odpoledne na Knížecí louce.

Opět nás čekají akce pro DDM, nejvíce práce bude na Mikuláše a na předvánoční akci.

"Nabídneme"se různým organizacím pro uvádění třeba kulturních vložek, slavnostní zahájení plesů. Chystáme se na Dny slovenské kultury 2016 a zcela novou Zlatou kometu 2016.

Když se nám podaří náš záměr, tak by měl být náš nový vrchol v dětské verzi I.ročníku "Moravskotřebovského bramboráčku", který má velký vzor v již zaběhlém festivalu bluegrassové hudby. Uvidíme. 

 

Kdyby se objevil nějaký nový zájemce a zájemkyně, tak si může otevřít "kontakt" a zavolejte - napište. Chce to jen trošku odvahy!

 

Václav Žáček, vedoucí kroužku

Lukáš Brdíčko budoucí moderátor